Inhoud premiescan

Payroll in Control biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of u wel optimaal gebruik maakt van de regelingen in uw salarisadministratie. Door middel van een premiescan beoordelen wij de juistheid van de premieafdrachten aan de Belastingdienst. Ook onderzoeken wij of de diverse subsidieregelingen volledig zijn of worden benut. Deze scan kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar terug worden uitgevoerd. Tijdens de scan beoordelen we onder meer de toepassing van onderstaande regelingen:

  • Premievrijstelling oudere werknemers
  • Premievrijstelling jonge werknemers
  • Premiekorting oudere werknemers
  • Premiekorting jonge werknemers
  • Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
  • Afdrachtvermindering onderwijs

Daarnaast toetsen wij de juistheid van de premieafdrachten werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. Hierbij gaat het om de premies voor de werknemersverzekeringen. Als hieruit blijkt dat u teveel premies aan de Belastingdienst heeft afgedragen, dan kan dit voor de toekomst (en het huidige jaar) worden gecorrigeerd en direct voordeel opleveren. Ook is het mogelijk om met terugwerkende kracht te veel afgedragen premies terug te vorderen.
 

De resultaten na onderzoek variëren gemiddeld van enkele honderden tot enkele tienduizenden euro's voordeel. Uiteraard is dit afhankelijk van de geconstateerde feiten.